Pumpa
Pumpa
Pumpa
Pumpa
Pumpa
Pumpa
Pumpa
Pumpa

Pumpa

Petra Dočekalová- hlavný autor
Martin Jenča- spoluautor
Martin Kahan- spoluautor
Dominik Fodora- spoluautor
Dušan Kutlík- spoluautor

Vytvorili sme logo pre Pumpu, sieť čerpacích staníc, ktorá sa volá Pumpa a na nič sa nehrá. Jednoducho pumpa. Cieľom vizuálu bolo jednoducho sa vrátiť do čias, kedy prevádzky dostávali mená podľa toho, čo ponúkali. Potraviny boli Potraviny, Obuv bola Obuv. Pumpa je Pumpa.

Klient:
GAS product & services a.s.
Grafické štúdio:
Milk Studio, s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn