Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity
Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity

Progresívne Slovensko – redizajn vizuálnej identity

Štúdio 436- hlavný autor

Rebranding značky Progresívne Slovensko vyzdvihuje základné filozofické princípy nového politického hnutia. Na silnom trení dvoch svetonázorov (ľavica-pravica) vznikajú nové, unikátne a progresívne prístupy. To všetko je vyjadrené spojením verzálok P a S v ľavo-pravých farbách. Svetlomodrá farba je základná farba politického hnutia a jednoznačne sa odlišuje od všetkých konkurenčných politických strán v doterajšej histórii Slovenska. V monochrómnej verzii sa prieniková schéma P a S mení na zliatok — zjedotenie, ktoré vie prijímať rôzne obrazové podklady a tým vizuálne sa úzko prepájať s rôznymi témami. Typografia je postavená na geometrickom písme Geomanist od španielskeho písmotvorcu atipo foundry.

Grafické štúdio:
436 studio
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn