Programové plagáty pre KC Diera do sveta
Programové plagáty pre KC Diera do sveta
Programové plagáty pre KC Diera do sveta
Programové plagáty pre KC Diera do sveta
Programové plagáty pre KC Diera do sveta
Programové plagáty pre KC Diera do sveta
Programové plagáty pre KC Diera do sveta
Programové plagáty pre KC Diera do sveta

Programové plagáty pre KC Diera do sveta

Barbora Bohušová- hlavný autor
Chovan Šimon- spoluautor

Diera do sveta je angažované ľavicové KC v Liptovskom Mikuláši. Už 6 rokov prináša do malého mesta kultúru európskej kvality, a zároveň si dlhodobo úspešne buduje osobný kontakt s publikom. To bolo kľúčové aj pre vizuálny koncept programových plagátov. Naším cieľom bolo vytvoriť dizajn, ktorý kvalitatívne konkuruje vizualite svetových KC a zároveň komunikuje s lokálnym publikom. Nosná zložka vizuálu sú autorské kresby, ktoré priamo nasledujú program – nie sú vytvárané náhodne, ale interpretujú jednotlivé podujatia. Každý plagát má špecifické posolstvo, je voči niečomu kritický. Plagát sa spravidla delí na niekoľko menších formátov, ktoré je možné využívať aj samostatne. Prednosťami tohto typu vizuálu je atmosférickosť, nekonečná variabilita a možnosť vyvíjať sa spolu so samotným KC.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn