Private Lounge logo

Andrea Hatiarova- hlavný autor

Nové logo pre novú pivničku, ktorá bude otvorená budúci týždeň v Trnave pre akcie v uzavretej spoločnosti. Na žiadosť zákazníka logo malo byť luxusné v čierno-zlatej kombinácii farieb.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn