Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny
Premeny

Premeny

Nina Štefániková- hlavný autor

Kolekcia je inšpirovaná háčkovaním, pletením a vyšívaním. Drôt ako náhrada vlny, priadze. Vyleštená mosadz, ktorej žltý tón navodzuje pocit tepla ako pri pleteninách. Jednotlivé články – očká sú navzájom spletané do väčších celkov, reťazí. Viaceré reťaze je možné “párať”, tak ako aj pleteninu. Pohrávam sa so zmenou rytmu prostredníctvom veľkosti a tvaru očiek. Reťaze sú pohyblivé, prispôsobivé telu. Sú variabilné, dokážu meniť svoj tvar, transformovať sa do inej podoby. Práve flexibilita a premyslené usporiadanie dielikov umožňujú tieto premeny.

The collection is inspired by crocheting, knitting and embroidery. Wire as a substitute for wool, yarn. Polished brass whose yellow tone evokes a feeling of warmth like knitting does. The individual pieces – loops – are interlaced into larger units, chains. Several chains can be “unweaved”, just like knitwear. I play with changing the rhythm utilizing the size and shape of the pieces. The chains are movable, adaptable to the body. They are variable, they can change their shape, transform into a different form. It is the flexibility and the thoughtful arrangement of the parts that make these transformations possible.

Škola:
VŠVU, ateliér Kov a Šperk
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

BALANS

BALANS

Nina Štefániková
Kristýna Španihelová
Elégia

Elégia

Martin Hrča
Kristýna Španihelová
GALACITY

GALACITY

Kristýna Španihelová
Prejsť na diela