Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo

Pozdišovské hrnčiarstvo

Miriam Vyšňovská- hlavný autor

V projekte Pozdišovské hrnčiarstvo nachádzam priestor na skúmanie možností prepájania súčasnej vizuálnej komunikácie s tradičnou ľudovou kultúrou. Predstavujem vzory pozdišovskej keramiky ako ďalší zdroj inšpirácie – oslobodzujem ich od hlinenej hmoty, transformujem do súčasnej podoby, tvorím animácie. Tieto zjednodušené motívy používam na pohľadniciach, zápisníkoch či grafikách, navrhujem tiež samotnú dlhodobejšiu komunikáciu témy prostredníctvom webstránky a sociálnych sietí.

Škola:
Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Dvojitý úsmev

Dvojitý úsmev

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela