Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo
Pozdišovské hrnčiarstvo

Pozdišovské hrnčiarstvo

Miriam Vyšňovská- hlavný autor

V projekte Pozdišovské hrnčiarstvo nachádzam priestor na skúmanie možností prepájania súčasnej vizuálnej komunikácie s tradičnou ľudovou kultúrou. Predstavujem vzory pozdišovskej keramiky ako ďalší zdroj inšpirácie – oslobodzujem ich od hlinenej hmoty, transformujem do súčasnej podoby, tvorím animácie. Tieto zjednodušené motívy používam na pohľadniciach, zápisníkoch či grafikách, navrhujem tiež samotnú dlhodobejšiu komunikáciu témy prostredníctvom webstránky a sociálnych sietí.

Škola:
Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Eastern Design Conference 2023

Eastern Design Conference 2023

Roman Juhás
Miriam Vyšňovská
Kto som?

Kto som?

Kristína Demková
Samuel Čarnoký

Romboid–Display

Samuel Čarnoký
Prejsť na diela
Skip to content