Portrét Dámy
Portrét Dámy
Portrét Dámy
Portrét Dámy
Portrét Dámy
Portrét Dámy
Portrét Dámy
Portrét Dámy
Portrét Dámy
Portrét Dámy

Portrét Dámy

Peter Machata- hlavný autor

Tvár komunikuje, predvádza sa, maskuje, skrýva, ukazuje to čo chce ukázať. Radšej pozorujem ruky, ľahko sa skrývajú, nič nemaskujú. Chránime ich a zároveň vystavujeme najväčšiemu nebezpečenstvu. Bez nich veľa nedokážeme. Tvoria, pracujú, hladia, zaznamenávajú čas, spôsob nášho života. Sú portrétom, ktorý málokedy ukazujeme, ale hovoria o nás viac ako by sme chceli. Kolekcia brošní „Portrét dámy“ bola vytvorená 3D skenovaním ženských rúk. Následným digitálnym spracovaním a vyfrézovaním reliéfu do rôznych farieb plexiskla som vytvoril výraznú fotograficko- priestorovú ilúziu. Unikátne brožovanie, založené na nasúvaní vrstiev plexiskla na konštrukciu brožovania, mi umožnilo vytvárať množstvo vzájomných kombinácii a zároveň je šperk kedykoľvek rozobrateľný a opraviteľný.

The face communicates, shows off, disguises, hides, reveals what it wants to show. I prefer to observe the hands, they hide easily, they don’t mask anything. We protect them and at the same time expose them to the greatest danger. We can’t do much without them. They create, work, caress, they are a record of time and lifestyle. They are a portrait that we seldom show, but they reveal more that we would like. The collection of brooches – Portrait of a Lady” – was created by 3D scanning female hands. After digital processing and milling of the relief into different colours of Plexiglas, I created a distinct photographic-spatial illusion. The unique brooch back design, based on sliding layers of Plexiglas onto the brooch construction, allows me to create a number of mutual combinations and enables easy repair.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola