Poolwalk – prekrytie bazéna

Martin Uhrík- hlavný autor

Modulárne Prekrytie Poolwalk je zakrytie exteriérových záhradných bazénov posuvnou terasou, ktorá je plne pochôdzna. Integruje nadštandardnú tepelnú ochranu a zabraňuje prieniku nečistôt do bazéna. Ponúka úplné zabezpečenie bazénu pred utopením. Otváranie prekrytia je plne automatické s komfortným ovládaním. V neposlednej rade, minimalistická estetika dizajnu, variabilita materiálových riešení a modularita priestorových usporiadaní, umožňuje integrovať prekrytie Poolwalk do rôznorodých dizajnových koncepcií návrhov rodinných domov a záhrad. Prekrytie je možné realizovať nad existujúce a novo-navrhované bazény. S ohľadom na ekológiu prekrytie významne znižuje produkciu CO2, pri vyhrievaných bazénoch v porovnaní s konvenčnými riešeniami.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Profesionálny produktový dizajn