Plagát k 4. ročníku Design.s
Plagát k 4. ročníku Design.s
Plagát k 4. ročníku Design.s
Plagát k 4. ročníku Design.s
Plagát k 4. ročníku Design.s
Plagát k 4. ročníku Design.s

Plagát k 4. ročníku Design.s

Katarína Štefániková- hlavný autor

Vizuál študentského bienále tajomne, ale jednoducho poukazuje na nabojácnosť, kreativitu a hravosť študentov. Jadrom myšlienky je fakt, že každý sa pozerá a vníma zadanie odlišne. Tým sa vytvárajú ideálne podmienky na jedinečné výstupy každého dizajnéra, ktoré vo výsledku ani nevyžadujú aby to hneď, na prvýkrát bolo 100%-ne dokonalé. To je nepriamou charakteristikou študenta – aby skúmal čo najviac môže, využil tú univerzitnú/vysokoškolskú voľnosť.

Škola:
UTB / FMK / Digitální design
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn