PÍSMO QINK
PÍSMO QINK
PÍSMO QINK
PÍSMO QINK
PÍSMO QINK
PÍSMO QINK
PÍSMO QINK
PÍSMO QINK

PÍSMO QINK

Ivan Gvoždiak- hlavný autor
Jozef Peniak- pedagóg

Font Qink je autorský font navrhnutý pre spoločnosť NASA. Je charakteristický svojim futuristickým tempom, ktoré spĺňa to, na čo je font navrhnutý – na marketingovú komunikáciu v súvislosti s turistickými letmi do vesmíru. Ide o písmo, ktoré nesie znaky experimentu. Je bezserifové a verzálkové. Celý súbor fontu obsahuje každé písmeno latinskej abecedy, každú číslovku a základné interpunkčné znamienka. Font je navrhnutý pre marketingovú komunikáciu v anglickom jazyku, neobsahuje teda diakritiku.

Škola:
KMRK FF UKF v Nitre
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn