PICTUREPLANE

Marek Menke- hlavný autor

Hudobný plagát

Klient:
FUGA – priestor pre chýbajúcu kultúru
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn