Osobný priestor
Osobný priestor
Osobný priestor
Osobný priestor
Osobný priestor
Osobný priestor

Osobný priestor

Lenka Erd- hlavný autor

Oddelenie sa od vonkajšieho sveta. V práci sa zameriavam na vymedzenie
vlastného priestoru. Prispôsobujem ho psychickým podmienkám a potrebám
mojej osoby a ponúkam ho aj ako možnosť úkrytu pre introvertné osoby
obľubujúce ticho a samotu. Skúmam, kam až mi dovolí zájsť túžba po súkromí
a odseparovaní sa do malého kútika (duše?).

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola