ORB – fyzická interakcia s digitálnym prostredím

Roman Mackovič- hlavný autor

Práca skúma možnosti fyzickej interakcie s digitálnym prostredím v kontexte postdigitálnej doby. Výstupom je interaktívny nástroj, ktorý poskytuje užívateľovi multisenzorický zážitok. Ide o špecifické užívateľské rozhranie v tvare guľe, hlavným princípom manipulácie je otáčanie v priestore. Dielo prezentuje prípadová štúdia, ktorej obsahom je súbor hravých exploratívnych audiovizuálnych kompozícií. Projekt je súčasťou dizertačnej práce vytvorenej v laboratóriu MediaLab* VŠVU Bratislava.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnej komunikácie
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Vizuálna identita Renesančného domu

Vizuálna identita Renesančného domu

Ema Cepková
Kristína Seidlová
Stanislav Stankoci
META

META

Dominika Valentovičová
Pavol Bálik

fytopaleontológia

Antonín Kindl
Michal Tornyai
Prejsť na diela