OD TORNOWY PO TURNÚ
OD TORNOWY PO TURNÚ
OD TORNOWY PO TURNÚ
OD TORNOWY PO TURNÚ
OD TORNOWY PO TURNÚ
OD TORNOWY PO TURNÚ
OD TORNOWY PO TURNÚ
OD TORNOWY PO TURNÚ
OD TORNOWY PO TURNÚ
OD TORNOWY PO TURNÚ

OD TORNOWY PO TURNÚ

Milan Pleva- hlavný autor

Táto monografia obce Trenčianska Turná a jej miestnej časti Hámre sa zameriava predovšetkým na históriu a chronologický vývoj týchto dvoch obcí. Kniha sa skladá z 23 kapitol, ktoré dopĺňa viac ako 350 obrázkov a tvorí tak bohatý súbor zaujímavých faktov a udalostí od dávnej minulosti obce až po jej súčasnosť. Mojou úlohou bolo spracovať celý obsah knihy tak, aby sa v nej čitateľ dobre orientoval, a aby kniha pôsobila pútavo. To zahŕňalo návrh obálky, celkovú sadzbu knihy a úpravu obrázkov.

Klient:
Obec Trenčianska Turná
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn