Obálka, ilustrácie a predelové strany knihy Majster a Margaréta
Obálka, ilustrácie a predelové strany knihy Majster a Margaréta
Obálka, ilustrácie a predelové strany knihy Majster a Margaréta
Obálka, ilustrácie a predelové strany knihy Majster a Margaréta
Obálka, ilustrácie a predelové strany knihy Majster a Margaréta
Obálka, ilustrácie a predelové strany knihy Majster a Margaréta

Obálka, ilustrácie a predelové strany knihy Majster a Margaréta

Lucia Žatkuliaková- hlavný autor

Grafický návrh knižnej obálky, predelových strán jednotlivých častí knihy a ilustrácie sú v červeno-čiernej farebnej kombinácii, ktorá je inšpirovaná miestom deja a postavami – Moskvou 30. rokov 20. storočia, kam prichádza diabol. Farebnosť tak môže evokovať pekelnosť, ale zároveň aj dobové propagandistické dizajny. Text je plný kontrastov (dobro a zlo, svetlo a tma, v používaní symbolov ako oheň a voda, v zobrazení postáv – malý a tučný, chudý a vysoký) čo dizajn a ilustrácie odrážajú. Na obálke je použité písmo Pentagraf Františka Štorma, ktorý ho odporúča používať na pekelné texty a písmo Julien Petra Biľaka inšpirované avantgardami začiatku 20. storočia, čo je obdobie, kedy text knihy vznikol.

Klient:
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o.,
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn