Obal na nápoj - Lokálka
Obal na nápoj - Lokálka
Obal na nápoj - Lokálka
Obal na nápoj - Lokálka
Obal na nápoj - Lokálka
Obal na nápoj - Lokálka
Obal na nápoj - Lokálka
Obal na nápoj - Lokálka
Obal na nápoj - Lokálka
Obal na nápoj - Lokálka

Obal na nápoj – Lokálka

Jozef Dobrík- hlavný autor

Návrh obálky obalu na nápoj Lokálka. Zadanie obsahovalo požiadavku na divoký dizajn ktorý bude kombinovať rôzne techniky. Obal má záujem prezenotvať formou koláže rôzne aspelty slovenska. v návrhu u spojené umelecké diela ale aj banálne motívy. Dizaj mal záujem konbinovať doposiaľ nespojené motívy. Dizajn podľa zadania nemal riešiť tvar fľase ani tvar polepu a nemal byužívať špeciálne techniky.

Klient:
Slovenské žiedla a pramene
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn