Nová vizuálna identita a logo BKIS
Nová vizuálna identita a logo BKIS
Nová vizuálna identita a logo BKIS
Nová vizuálna identita a logo BKIS
Nová vizuálna identita a logo BKIS
Nová vizuálna identita a logo BKIS
Nová vizuálna identita a logo BKIS
Nová vizuálna identita a logo BKIS

Nová vizuálna identita a logo BKIS

Zuzana Lehocká- hlavný autor

V roku 2020 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) vyhlásilo súťaž na návrh nového vizuálneho štýlu. Cieľom súťaže bolo vytvoriť nový vizuálny štýl, ktorý sa stal základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu činností organizácie. Predmetom súťaže bol návrh nového loga a jeho aplikácia vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Išlo o verejnú neanonymnú súťaž určenú pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky. Nová vizuálna identita a komunikácia mala za cieľ propagovať aktivity BKIS vo vzťahu k verejnosti a šíriť povedomie o organizácii ako modernej mestskej kultúrnej inštitúcie.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Identita
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola