NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE
NIGHT LINE

NIGHT LINE

Eva Polgaryova- hlavný autor

Dizajn, nad ktorým slnko nezapadá. NIGHT LINE je séria siedmich porcelánových fosforových váz. Porcelán nemusí byť iba biely, aby žiaril. Snažila som sa vyvinúť produkt, ktorého funkčnosť a estetika bude fungovať 24/7, teda počas dvadsiatich štyroch hodín dňa a noci, pričom počas dňa bude mať iné vizuálne kvality, ako počas noci – tmy. Váza, ktorá bude diváka ohromovať aj po západe slnka, alebo po zhasnutí svetla. V noci vizuálna podoba predmetu neexistuje, pohltí ju tma. NIGHT LINE má svoje dve tváre – dva tvary v jednom. Dva dizajny v jednom sa navzájom doplňujú a dávajú predmetu jeho vizuálnu podobu počas celého dennonočného rytmu dňa.

Design on which the sun never sets.
NIGHT LINE is a series of seven porcelain phosphorous vases. Porcelain doesn’t have to be white to shine. I sought to develop a product whose functionality and aesthetics would work 24/7, that is, during the twenty-four hours of the day and night, with different visual qualities during the day than at night – in the dark. A vase that will continue to amaze the viewer even after the sun has set or the lights have gone out. At night, the visual form of the object does not exist, it will be swallowed up by darkness. NIGHT LINE has two faces – two shapes in one. Two designs in one complement each other and give the object its visual form throughout the day-night rhythm of the day.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
nominované