NEWREALITY

Gréta Šabíková- hlavný autor

V mojej semestrálnej práci som sa vyhradila na riešenie otázok spojených s textilným priemyslom a jeho dopadom na životné prostredie. Zaoberala som sa upcyclingom, z obnosených šiat som začala pliesť uzly, ktoré sa stali hlavným prvkom mojej semestrálnej práce. Z týchto uzlov som následne vytvárala tušové odtlačky ktoré boli základom pre vytvorenie štyroch kolekcií autorských dezénov.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola