Návrat ku koreňom
Návrat ku koreňom
Návrat ku koreňom
Návrat ku koreňom
Návrat ku koreňom
Návrat ku koreňom
Návrat ku koreňom
Návrat ku koreňom

Návrat ku koreňom

Adam Pisca- hlavný autor
Jitka Škopová- pedagóg

Návrat ku koreňom obrazne aj doslova. Spaľovanie je najstarší spôsob pochovávania u Slovanov, ktorí svojich predkov pochovávali v lesných hájoch. Práve návrat ku starým Slovanom a kultúram našich otcov bol nosným prvkom pri tvorbe kremačných nádob. Pod heslom človek nesmie byť záťažou pre prírodu aj po smrti som navrhol tri rozložiteľné, čisto orobincové kremačné urny ktoré v sebe nesú symboliku kruhu ako symbol bytostného ja či vzťah medzi človekom a celkom prírody. Povrchová úprava je inšpirovaná tradičnými technikami ľudovej architektúry, slamené strechy, hlinené omietky či vypletanie úľov.

Škola:
UMPRUM
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola