Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018
Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018
Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018
Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018
Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018
Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018
Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018
Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018
Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018
Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018

Nadácia Cvernovka — výročná správa 2018

Branislav Matis- hlavný autor
Eva Benková- spoluautor

Tradičné navrhovanie výročných správ je spravidla viac ako kretívnou sebarealizáciou dizajnéra pragmatickou službou klientovi. Povinné položky obsahu — tabuľky, príhovory, audit — pôsobia už z princípu rigidne a „ťažko stráviteľne“. Keďže Nadácia Cvernovka spravuje priestory „plné kreatívcov“, sme ako “na vyváženie” doplnili prezentačné strany výberu z “lokálnej kreatívnej produkcie”. Publikácia sa tak stáva výročným „kolektívnym katalógom“, prezentujúcim autorov v cieľovom korporátnom prostredí sponzorov a potenciálnych investorov, pre ktoré je určená, ako aj vnútornom priestore Novej Cvernovky so zámerom posilniť pocit “kreatívnej komunity”. Vydávaná na pravidelnej báze by sa mala stať prvkom identity celku, fungujúcim “na obe strany” — v externom aj internom prostredí.

Klient:
Nadácia Cvernovka
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Nová Cvernovka – vizuálny vesmír

Nová Cvernovka – vizuálny vesmír

Boris Meluš
Zuzana Liptáková
Branislav Matis
Simona Papšová
Eduktívne výstavy v Novej Cvernovke

Eduktívne výstavy v Novej Cvernovke

Branislav Matis
Boris Meluš
Ivan Galdík
Prejsť na diela