Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka
Monografia Milan Paštéka

Monografia Milan Paštéka

Jedinečná monografia, v ktorej sú spracované a uverejnené doposiaľ nezverejnené fotodokumentačné materiály zo života umelca a jeho diela. Preto je aj jedinečne graficky spracovaná, exkluzívne až puristicky, s čistou typografiou. Dosky knihy sú obtiahnuté pravou kožou. Do nich je na prednej strane hĺbkovou razbou vtlačený štvorec. Najdôležitejší obraz autora je vytlačený na papieri a precízne ručne vlepený do štvorca. Kniha sa zasúva do obalu z čierneho papiera, ústredný motív je razený fóliou nielen na prednú, ale aj na bočné strany púzdra. Kniha je vytlačená na exkluzívnom papieri.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Katalóg Klub 27

Katalóg Klub 27

Andrea Andreutti-Pokorná
Prejsť na diela