Môj starý otec bol filatelista
Môj starý otec bol filatelista
Môj starý otec bol filatelista
Môj starý otec bol filatelista
Môj starý otec bol filatelista
Môj starý otec bol filatelista
Môj starý otec bol filatelista
Môj starý otec bol filatelista
Môj starý otec bol filatelista
Môj starý otec bol filatelista

Môj starý otec bol filatelista

Lukáš Procházka- hlavný autor
Jaroslav Prokop- pedagóg

Autorská kniha obsahujúca tisíc naskenovaných známok jedného druhu odkazuje na záľubu môjho starého otca – zbieranie známok. Princíp zbierania kvantity známok z jedného druhu je pátranie po jednej odlišnej známke, ktorá je špeciálna. Takáto odlišná známka má veľkú finančnú hodnotu kvôli odlišnosti alebo nedokonalosti v sérii. Aj keď sa zdá, že sa knihou snažím túto odlišnú známku nájsť, ale ide mi skôr o princíp pátrania než nájdenia. Kniha je symbolom pátrania identity starého otca a zároveň hľadania vlastnej identity. Okrem osobnej fascinácie dedičstvom starého otca, práca poukazuje aj na otázky národnej identity, ktoré má divák možnosť preskúmať. Tieto témy sú zakódované cez motívy štátneho znaku Slovenska a portrétu prvého prezidenta Slovenskej republiky, obe vydané v roku 1993.

Škola:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn