MIXI
MIXI
MIXI
MIXI
MIXI
MIXI
MIXI
MIXI
MIXI
MIXI

MIXI

Lenka Sršňová- hlavný autor

Kolekcia ponúka divákom netradičný pohľad na Lenkinu doterajšiu tvorbu. Modely vytvorené výhradne z existujúcich materiálov ateliéru využívajú ostatky z doterajších kolekcií a unikátne látky ateliérového archívu. Kolekcia tak reflektuje témy, ktoré aktuálne rezonujú v odevnom priemysle a nesie sa v znamení udržateľnosti, no waste ideológie a recyklácie. Lenka poukazuje na zbytočnosť rýchleho kolobehu módy, zdôrazňuje zodpovedný prístup k materiálom upriamuje pozornosť k nadčasovosti dizajnérskych kúskov. Súčasťou konceptu bola netradičná forma prezentácie, statická fashion inštalácia v rámci FL. Diváci vstúpili do priestoru, kde ich už čakali modelky vo forme živých sôch, okolo ktorých mohli prechádzať zo všetkých strán. Role sa vymenili a mólo tvorilo priestor a scénu pre pohyb divákov.

The collection offers an unconventional view of Lenka’s previous work. The outfits created exclusively from the studio’s pre-existing materials use scraps from previous collections and unique fabrics from the studio archive. The collection thus reflects topics that are currently resonating in the clothing industry and manifest sustainability, the no waste ideology and recycling. Lenka points out the pointlessness of the fast fashion industry, emphasises a responsible approach to materials, draws attention to the timelessness of designer pieces. The concept also included an unconventional presentation: a static fashion installation at Fashion LIVE. Viewers entered a space, where models were already waiting as living mannequins, and could walk around them. The roles had turned and the catwalk became a space for the viewers to move around.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Móda & módne doplnky
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

LS. BLOOM

LS. BLOOM

Lenka Sršňová
Juraj Straka
Cocktail

Cocktail

Lenka Sršňová
Prejsť na diela