Mikrohistória - autorská kniha a inštalácia
Mikrohistória - autorská kniha a inštalácia
Mikrohistória - autorská kniha a inštalácia
Mikrohistória - autorská kniha a inštalácia
Mikrohistória - autorská kniha a inštalácia
Mikrohistória - autorská kniha a inštalácia
Mikrohistória - autorská kniha a inštalácia
Mikrohistória - autorská kniha a inštalácia
Mikrohistória - autorská kniha a inštalácia
Mikrohistória - autorská kniha a inštalácia

Mikrohistória – autorská kniha a inštalácia

Veronika Barrera- hlavný autor
Markéta Váradiová- pedagóg

Autorská kniha s presahom do inštalácie bola vytvorená ako diplomová práca na Univerzite Jana Evangelistu Purkyně pod odborním vedením MgA. Markéty Váradiové, ArtD. Oponentom diplomovej práce bol grafický dizajnér Mgr. art. Róbert Paršo. Mikrohistória je označenie pre súbor spomienok a drobných príbehou z detstva autorky v podobe ilustrácií. Autorská kniha bola tlačená formou ručnej sieťotlače, vyšla v limitovanom náklade. Súčasťou inštalácie okrem knihy a sieťolačových výtlačkou boli objekty, ktoré zhmotňovali niektoré ilustrované spomienky z detstva autorky.

Škola:
Fakulta užitného umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Trnavský kraj zážitkov

Veronika Barrera
Rozárium hudby 2021

Rozárium hudby 2021

Veronika Barrera
Eduardo Barrera Arambarri
Swatch Slovakia

Swatch Slovakia

Veronika Barrera
Prejsť na diela