Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Martin Žilinský- hlavný autor

Logo a vizuálny štýl naväzuje tvaroslovím na budovu – sídlo divadla, pracuje s formou mozaiky, ktorá je výrazným prvkom fasády.

Dizajnérske štúdio:
sowa|brandstudio, Martin Žilinsky
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Komunikačný dizajn