Magazín trʌst
Magazín trʌst
Magazín trʌst
Magazín trʌst
Magazín trʌst
Magazín trʌst
Magazín trʌst
Magazín trʌst

Magazín trʌst

Matúš Hnát- hlavný autor

Magazín 13. ročníka festivalu [fjúžn] Klient: Nadácia Milana Šimečku, 2018 Fotografia na obálke a fotoportréty: Aleš Vojtášek Vytlačené na papieri 140 gsm Cyclus Offset formát 210×275 mm, 92 strán Festivalový magazín sa prostredníctvom rozhovorov, reportáží, esejí cudzincov, prieskumov a špeciálnych fotoprojektov snaží zvyšovať povedomie o živote nových menšín na Slovensku.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn