LUNA
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA

LUNA

Kristína Brunčáková- hlavný autor

Kolekcia Luna je navrhnutá za účelom vytvorenia vlastného teritória v priestore kde takéto vytvorenie súkromia chýba. Súčasťou kolekcie je kreslo a paravánova zástena s úložným policovým systémom. Celá kolekcia sa opiera o skúmanie psychologických aspektov a ich pôsobenie na človeka čo sa odráža aj na finálnom vizuále, farebnosti a tvarosloví produktov. Paraván vznikol ako prirodzená reakcia na hľadanie súkromia v miestnosti kde takéto mikropriestory absentujú. Inšpiráciou bolo prezliekanie sa na internátnej izbe za dverami skrine. Kreslo bolo inšpirované ľahkým ponorením sa do súkromia vlastných myšlienok. Dizajn spočíva na demontovateľnosti produktov a ich následné zloženie do výslednej podoby podľa manuálu skladania.

The Luna collection is designed to create one’s own territory in a space that lacks the possibility to create privacy. The collection includes an armchair and a screen with a storage shelf system. The entire collection is based on investigating psychological aspects and their effect on people, which is also reflected in the final visual, colourfulness, and morphology of the products. The screen was created as a natural reaction to the search for privacy in a room where such micro-spaces are absent. I was inspired by the process of changing clothes in a dorm room behind a closet door. The chair was inspired by easy immersion in the privacy of one’s own thoughts. A key feature of the design is the possibility of assembling the product into its final form according to the assembly manual.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

GALA

GALA

Kristína Brunčáková
Prejsť na diela