Ľudácka prevýchova
Ľudácka prevýchova
Ľudácka prevýchova
Ľudácka prevýchova
Ľudácka prevýchova
Ľudácka prevýchova
Ľudácka prevýchova
Ľudácka prevýchova
Ľudácka prevýchova
Ľudácka prevýchova

Ľudácka prevýchova

Peter Gála- hlavný autor

Ľudácka prevýchova sú dve knihy v jednej. Autobiografický príbeh väzenkyne Márie Janšákovej, neprávom odsúdenej počas obdobia nacistického slovenského štátu, doplnený komentárom historičky Maríny Zavackej. Knižný dizajn navzájom prepája texty, citácie, rozsiahle poznámky, množstvo dobových fotografií a archívne dokumenty do jedného celku. Výber písma, formátu, layoutu, ale tiež duotónová tlač reprodukcií a poznámok sa snažia poskytnúť čo najkomfortnejší zážitok z čítania knihy.

Klient:
ARTFORUM spol. s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn