Logotyp eventu a pozvánka

Michal Rosmány- hlavný autor

Návrh a realizácia logotypu a pozvánky pre exkluzívny event v Bratislave. Kombinácia klasických technológií a moderných.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn