Logo Katedry mechaniky, strojníctva a dizajnu
Logo Katedry mechaniky, strojníctva a dizajnu
Logo Katedry mechaniky, strojníctva a dizajnu
Logo Katedry mechaniky, strojníctva a dizajnu

Logo Katedry mechaniky, strojníctva a dizajnu

Stanislav Kvočka- hlavný autor

Logo je určené pre Katedru mechaniky, strojníctva a dizajnu na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky na Technickej univerzite vo Zvolene. Cieľom bolo navrhnúť charakteristický prvok pre oblasť mechaniky a strojníctva. 1. Jednoduchý, výrazný a zapamätateľný komunikačný prvok. 2. Inšpirácia: pružina, DNA, skrutkovica, hlava matíc a skrutiek, paličkovaná čipka. 3. Grafické spracovanie inšpiračných vzorov v detailoch.

Klient:
Katedru mechaniky, strojníctva a dizajnu FEVT TU vo Zvolene
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn