LEEDA x karolinabaumann – grafická potlač na látky

Karolína Matejková- hlavný autor
Lucie Kutálková- spoluautor

Prepojenie grafického a módneho designu formou potlače na látky. Od prvotnej myšlienky a inšpirácie prepájam celý koncept vizuálnymi prvkami, ktoré vychádzajú z látok samotných. Nejedná sa len o grafické návrhy, ale taktiež o výber materiálov, na ktoré sa návrhy aplikujú. Zamýšľam sa predovšetkým nad prácou s látkami, ich následným využitím a dôraz kladiem taktiež na udržateľnosť a produkciu slowfashion.

Linking graphic and fashion design by printing on fabrics. From the initial idea and inspiration, I connect the whole concept with visual elements that come from the fabric itself. It is not only about the graphic designs, but also about the choice of materials to which the designs are applied. I think primarily about working with the fabric, the subsequent use, and I also focus on sustainability and slow fashion production.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nominované