Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká
Kudy fouká

Kudy fouká

Eva Janovská- hlavný autor

Kudy fouká je naučno-zábavná kniha pre deti aj dospelých, ktorá pozerá na svet pohľadom vetra a hodnotí počínanie ľudí. Dozvieme sa v nej, ako si ľudia vietor pomenovali a vybudovali si rôzne stupnice na jeho meranie. Kniha vtipnou formou poukazuje na to, ako je človek voči prírode bezmocný a apeluje aj na to, že človek je jej neoddeliteľnou súčasťou. Z grafického hľadiska kniha v každej časti hľadá správne pomenovania tém, ktoré sú pre daný problém aktuálne a je experimentálna.

NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2013
NCD kategória:
Komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Malá násobilka

Malá násobilka

Eva Janovská
Odkiaľ fúka

Odkiaľ fúka

Eva Janovská
Prejsť na diela