KOZMOS

Miroslav Beličák- hlavný autor
Marian Oslislo- pedagóg

V citáte Immanuela Kanta: „Dve veci vo mne vzbudzujú najväčšiu úctu: hviezdne nebo nado mnou a morálny zákon vo mne”, zobrazujem veľkú tému mikro a makro kozmu, fraktálov, nekonečna a lásky. Sedem cyklických piktogramov je číselnou symbolikou, ktorú nájdeme v mytológiách, náboženstvách, ale aj v cykloch prírody a ľudského tela. V samom strede vesmírneho poriadku stojí človek a názov práce KOZMOS (odvodený zo staro gréčtiny) znamenal pôvodne „ozdoba, ozdobená osoba“ a neskôr „vesmír, poriadok, krása, usporiadaná uzavretá a jednotiaca štruktúra“.

Škola:
Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Študentský dizajn