Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ
Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ

Korporátna identita a koncepcia obalov pre vinárstvo KOÓŠ

Michal Staško- hlavný autor
Róbert Vanko- spoluautor

Malé rodinné Vinárstvo KOÓŠ sa nachádza v regióne tradičného staroslovanského osídlenia. Práve tieto charakteristiky – rodina, remeslo a tradície – sú podstatou návrhu logotypu, firemnej identity a celého radu vínnych etikiet, ktorý sa opiera o pestrú slovanskú mytológiu. Logotyp bol išpirovaný svargou, staroslovanským symbolom rodiny a viery. Finálne prevedenie logotypu odkazuje na ručné remeslá, zvyky a tradície, ktoré prežili až do súčasnosti. Aj napriek tradičným išpiráciám logotyp a korporátna identita má pôsobiť progresívne. Samotná kolekcia etikiet vychádza zo symbolov a vlastností jednotlivých slovanských bohov. Aplikácia etikiet je osadená zámerne na vrchnej časti fľaše z dôvodu výrazného tvarovania a aby súčasne vynikla krása tvaru fľaše samotnej.

Klient:
Martina Koóšová – ORLOWSKY
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

POPPY

POPPY

Michal Staško
Andrea Miretínska
Prejsť na diela