Koncept sklenených fliaš patentovaných prírodou

Joshua Samuel Paquete- hlavný autor

Koncept skelnených fliaš s dizajnom patentovaným prírodou sú unikátnym výrobkom, ktorý kombinuje prírodné prvky s moderným dizajnom. Ich povrch je zdobený vzormi a textúrami, ktoré sú inšpirované práve prírodnými príchuťami dannej značky. Tento dizajn vytvára dojem, že fľaša je živým a dýchajúcim artefaktom, ktorý nesie v sebe zvláštnu silu a energiu prírody. Celkovo, koncept sklenených fľašiek zahŕňa ich všestrannosť, ekologickosť, funkčnosť a moderný dizajn, ktorý ich robí atraktívnym riešením. Toto dielo vzniklo na základe volnej tvorby bez akéhokoľvek angažmá so značkou či jej zadaním ako vyjadrenie myšlienky „Patentované prírodou“.

The concept of glass bottles with a design patented by nature leads to a unique product that combines natural elements with modern design. The surface is decorated with patterns and textures that are inspired by the brand’s natural flavours. This design creates the impression that the bottle is a living and breathing artefact that carries the special power and energy of nature. Overall, the concept of glass bottles encompasses their versatility, eco-friendliness, functionality and modern design that makes them an attractive solution. This work was created freely without any engagement with the brand or any assignment and it is an expression of the “Patented by Nature” idea.

Grafické štúdio:
Woetive
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Nové horizonty
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola