Koncept komunikačnej kampane činohry Slovenského národného divadla
Koncept komunikačnej kampane činohry Slovenského národného divadla
Koncept komunikačnej kampane činohry Slovenského národného divadla
Koncept komunikačnej kampane činohry Slovenského národného divadla
Koncept komunikačnej kampane činohry Slovenského národného divadla
Koncept komunikačnej kampane činohry Slovenského národného divadla
Koncept komunikačnej kampane činohry Slovenského národného divadla
Koncept komunikačnej kampane činohry Slovenského národného divadla

Koncept komunikačnej kampane činohry Slovenského národného divadla

Nina Weisslechnerová- hlavný autor

Komunikačná kampaň premiérových predstavení činohry Slovenského národného divadla . Kľúčový vizuál kampane každej premiéry je adaptovaný do ostatných komunikačných nástrojov ako napr. plagát, tlačová inzercia, internetové bannery, billboardy, bigboardy, bulletin atď.

Klient:
Slovenské národné divadlo
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Komunikačný dizajn