komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13
komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk - K13

komiksy a skeče pre spots /vymenniky.sk – K13

Radoslav Repický- hlavný autor

Prihlasujem svoje skeče a komiksy ktoré som vytvoril pre organizáciu spots.sk/výmenniky.sk – K13. Tieto formáty humornou a satirickou formou informujú o kulturnych udalostiach v Košiciach. Sú zamerne podávané jednoduchou grafickou formou aby boli lákavé a prijatelné aj pre detského diváka. A podnietili jeho záujem o kultúru, komiks a umenie.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn