Kolekcia Stromy
Kolekcia Stromy
Kolekcia Stromy
Kolekcia Stromy
Kolekcia Stromy
Kolekcia Stromy
Kolekcia Stromy
Kolekcia Stromy
Kolekcia Stromy
Kolekcia Stromy

Kolekcia Stromy

Veronika Rabadová- hlavný autor
Matej Rabada- hlavný autor

Oživujeme modrotlač. Prinášame nový pohľad na tradičné farbiarske remeslo. Dodržiavame historické postupy, a zároveň hľadáme možné presahy a posuny. Kolekcia Stromy Ťa pozýva na prechádzku indigovým lesom, kde nájdeš voľnosť a slobodu. Je manifestom pre Atelier Rabada. Do poslednej nitky. Oslobodzuje modrotlač od zažitých stereotypov a prifarbuje ju estetikou dneška. Abstraktné autorské dezény sú navrhnuté asymetricky, vďaka čomu sa mierne odlišuje každý kus odevu. Každý kúsok je teda unikátny. Strihy sú esenciou nezávislosti. Navonok jednoduché, skrývajú rafinované detaily. Nevšímajú si trendy. Nerešpektujú veľkostné tabuľky a sú šité one size. Slobodne pre Teba. Ponor sa do toho.

We are reviving indigo dyeing. We bring a new perspective on the traditional dyeing craft. We follow historical practices, but at the same time look for possible shifts and overlaps. The Trees collection invites you to take a walk through an indigo forest, where you find liberty and freedom. It is the Atelier Rabada manifesto. To the very last thread. It frees indigo dyeing from stereotypes and colours it with the aesthetics of today. The abstract patterns are designed asymmetrically, making each piece of clothing slightly different and, therefore, unique. Our styles are the essence of independence. Outwardly simple, they hide conceal details. They ignore trends. They do not follow size charts and are sewn as one size. Freely, for you. Dive in!

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Kolekcia športových produktov s originálnym modrotlačovým povrchom

Kolekcia športových produktov s originálnym modrotlačovým povrchom

Viktor Devečka
Bronislava Brtáňová
Matej Rabada
Ondrej Jób
Prejsť na diela