Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá
Kniha Kultúrne mestá

Kniha Kultúrne mestá

Ondrej Gajdoš- hlavný autor

Kniha Kultúrne mestá je štúdiou o urbanizme, ktorý sa snaží analyzovať z formalizujúceho odstupu; akoby z pohľadu cudzinca. Z tohto dôvodu som ju spravil ako knihu v knihe: Autor (Zuzana Duchová), prezentovaný ako neurčitý kozmický turista, prichádza do mesta aby ho objavil a skúmal. Číta knihu a zároveň putuje Bratislavou, po jej tradičných aj obskúrnych miestach. Horiznot mesta, ktorý vidí pri čítaní knihy v knihe, vidí aj čitateľ samotnej reálnej knihy. Takto vznikol priestor pre komunikáciu obsahu a vizuálu: miesta, po ktorých sa autor pohybuje, viacerými spôsobmi korešpondujú s textom, ktorý práve číta v otvorenej knihe. Text som vysadil Maiolou Pro, písmom od Veroniky Burianovej. Ako akcidenčný doplnok som použil Gotham Rounded. Rozmer knihy je úmyselne nadštandardne velký, po roztvorení takmer A2. Ruky autorky tak môžu byť zobrazené v životnej veľkosti, čo prispieva k ilúzii čítajúceho protagonistu. Zároveň vzniklo dostatok priestoru pre text, ktorý je vysadený v medziach štandardnej veľkosti knižnej sadzby a je preto adekvátne čitateľný.

Klient:
Freelance Academics
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Komunikačný dizajn