Katedra telesnej výchovy (logo)
Katedra telesnej výchovy (logo)
Katedra telesnej výchovy (logo)
Katedra telesnej výchovy (logo)
Katedra telesnej výchovy (logo)
Katedra telesnej výchovy (logo)
Katedra telesnej výchovy (logo)
Katedra telesnej výchovy (logo)
Katedra telesnej výchovy (logo)
Katedra telesnej výchovy (logo)

Katedra telesnej výchovy (logo)

Lenka Bollová- hlavný autor

Táto práca vznikla ako ateliérový projekt na FU TUKE. Téma bola vytvoriť nové logo pre Katedru telesnej výchovy na Technickej univerzite. Moje logo obsahuje názov fakulty, pričom jednotlivé slová sú usporiadané do schodíkov, ktoré preskakuje figúrka, čo má znázorňovať pohyb a posun. Samotná figúrka je poskladaná z tvarov začiatočných písmen názvu katedry (KTV). Celý vizuálny štýl je ladený do oranžových tónov, čo odkazuje na oranžovú farbu antuky. K logu som vytvorila aj desať športových piktogramov s ktorými pracujem aj pri ostatných aplikáciách.

Škola:
Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Edukačné a terapeutické pomôcky pre deti s kortikálnou poruchou zraku

Edukačné a terapeutické pomôcky pre deti s kortikálnou poruchou zraku

Eva Jenčuráková
Andrea Kováčová
Andrej Haščák
Simpl

Simpl

Kristína Demková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela
Skip to content