Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”
Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”

Katalóg k výstave “Kým nás ___ nerozdelí”

Dávid Šima- hlavný autor

Katalóg mapuje výstavu “Kým nás ___ nerozdelí” od autorskej dvojice M. Chudá a P. Lančarič, ktorá je ich reakciou na fenomén partnerského zväzku. Názov výstavy nabáda k uvažovaniu nad príčinami rozdelenia. Idea zároveň inšpiruje aj koncept návrhu katalógu. Obsah katalógu sa delí na významové celky, ktoré odzrkadľuje aj meniaca sa orientácia textov. Fólio opticky rozdeľuje dvojjazyčné texty a prepája tak vnútornú štruktúru s konceptom. Linearita výstavného priestoru – stúpajúceho schodiska a citlivá reprodukcia rozličných typov diel prenáša zážitok z výstavy skrz katalóg. Symbol na obálke, spolu so zmenenou orientáciou katalógu, mení uhol pohľadu čitateľa z idealistického “nekonečna” na realistický “číslo osem”. Čím vyjadruje ideu výstavy v jej prenesenej podobe.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn