Karol Rosmány ... život s písmenkami
Karol Rosmány ... život s písmenkami
Karol Rosmány ... život s písmenkami
Karol Rosmány ... život s písmenkami
Karol Rosmány ... život s písmenkami
Karol Rosmány ... život s písmenkami
Karol Rosmány ... život s písmenkami
Karol Rosmány ... život s písmenkami
Karol Rosmány ... život s písmenkami
Karol Rosmány ... život s písmenkami

Karol Rosmány … život s písmenkami

Karol Rosmány- hlavný autor

Rozsiahla publikácia grafického dizajnéra Karola Rosmányho (1937) …život s písmenkami mapuje takmer kompletnú tvorbu autora od šesťdesiatych rokov až po súčasnosť. Karol Rosmány patrí k najvýznamnejším postavám grafického dizajnu na Slovensku, stál za desiatkami vizuálnych identít, je autorom mnohých lôg, grafických podôb kníh, ale aj celých knižných edícií. Azda najznámejším počinom je vizuálna identita novembrovej revolúcie v roku 1989 vrátane tvorby ikonických lôg Verejnosti proti násiliu a Študentského hnutia. Monografia, ktorú držíte v rukách je autorskou výpoveďou Karola Rosmányho, jej kompletný dizajn ako aj veľkú časť textov vytvoril on sám.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn