kancelársky stôl „Enigmatic“

Mgr.art Etela Mitrová Lučová- hlavný autor
Juraj Mitro- spoluautor

Dizajn stola je postavený na ostrom kontraste chladnej minimalistickej vonkajšej forme a mäkkému bionickému vnútru. Hra s farbou ešte viac umocňuje tento kontrast voči čiernej chladnej technickej štruktúre karbónu. Materiál tu nie je použitý len vizuálne, ale jeho mimoriadne vlastnosti sú tu reálne zohľadnené pri samotnom návrhu zdanlivo subtílnej formy.

Výrobca:
Mgr.art Etela Mitrová Lučová
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Profesionálny produktový dizajn