Kampaň k autorskému projektu Divadla P. O. Hviezdoslava – Anómia 21

Radim Blaho- hlavný autor

Sedem smrteľných hriechov ukotvených v rímskokatolíckej cirkvi sa stalo inšpiráciou pre projekt Anómia 21. Sedem autorov – Oľga Feldeková, Juraj Šebesta, Uršula Kovalyk, Michaela Zakuťanská, Peter Scherhaufer a dvojice Lucia Mihálová a Matúš Bachynec, Valeria Schulczová a Roman Olekšák napísali pôvodné divadelné hry špeciálne pre DPOH.
„Rok 2021 bol rokom pandémie, delenia spoločnosti, dezilúzie, dostali sme sa do stavu anómie,“ vysvetľuje názov projektu autorka Valeria Schulczová. Anómia, ako rozklad hodnôt a spoločenských noriem. Rozklad prebiehajúci pod mierne transparentnou vrstvou symbolizujúcou pomyselnú hranicu medzi vlastnou názorovou bublinou a verejným priestorom, kde sa anómia týka nás všetkých, je aj hlavným vizuálnym motívom projektu.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Identita
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola