Jogurtové viečka

Andrea Hatiarova- hlavný autor

Návrh a uskutočnenie jogurtových viečok pre malé poľnohospodárske družstvo.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn