Istropolitana projekt – Zahráme všetko

Martina Obertová- hlavný autor
Milan Bielik- spoluautor

Istropolitana projekt je medzinárodný festival divadelných vysokých škôl. Našou úlohou bolo pripraviť korporátnu identitu festivalu v roku 2018. Ideou festivalu bol slogan „Zahráme všetko“, ktorý nás inšpiroval k sérii 70-tich unikátnych vizuálov s hercami festivalu a k ďalším nosičom.

Klient:
VŠMU – Istropolitana projekt
Grafické štúdio:
MADE BY VACULIK
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Istropolitana projekt - Slovník

Istropolitana projekt – Slovník

Martina Obertová
Milan Bielik
Prejsť na diela