ISAMA ZING BLURRY AF FUCK
ISAMA ZING BLURRY AF FUCK
ISAMA ZING BLURRY AF FUCK
ISAMA ZING BLURRY AF FUCK
ISAMA ZING BLURRY AF FUCK
ISAMA ZING BLURRY AF FUCK

ISAMA ZING BLURRY AF FUCK

Damian Pastirčák- hlavný autor

Jonatan Pastirčak je moj brat a celý svoj život vyrastám s jeho hudbou a čím dlhšie sa hudbe venuje tým je pre mna zaujimavejsia. Preto sa veľmi teším s jeho posledného albumu Blurry AF. Pocit neistoty a temnej budúcnosti, ekologickej krízy, nekončiacej pandemie, vojny. Ľudia sa si odcudzili a uzavreli vo svojich akváriach. Preto som chcel aby mal hlavu v akváriu sediac v prazdnej krajine. Pôvodne sme planovali aby v akváriu plávala rybka a zdobili akváriove dekoracie. Nakoniec plány skončili pri varení želatiny. Tak sme akvarium naplnii zelatinou. Bolo to dost o život a krv je na fotke realna. Pri typografii som vychádzal z optickej deformacii skla.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Obal a objekt
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Prejsť na diela