I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot
I'm not a robot

I’m not a robot

Nora Čanecká- hlavný autor
Barbora Jakubová- hlavný autor
Erika Daxnerová- hlavný autor

I’m not a robot vznikol ako diplomová práca, ktorej obsahom je tvorba samostatne stojacich solitérov namiesto konzistentných kolekcií. Ku tvorbe každého kusu odevu sa pristupuje individuálne, so značným podielom ručnej práce. Pri realizácii sa využíva tiež princíp experimentu a náhody, dôležitý je samotný zážitok z tvorby. Projekt ukazuje reálny proces a ľudský vklad do výroby konkrétnej odevnej súčiastky, čím chce demonštrovať hodnotu odevu v dnešnej dobe rýchlej módy. Prioritným je obnoviť dôležitosť ručnej práce a hlavne práce konkrétnych ľudí, ktorí stoja za produktmi. Týmto chce opäť priniesť emocionalitu a pevnú väzbu do vzťahu odev – nositeľ.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Buffet SS21

Buffet SS21

Zuzana Trtolová
Barbora Jakubová
Miroslava Darilová
Juliana Summerling
Nikola Orgoňová
Michal Darila
Prejsť na diela