Identita
Identita
Identita
Identita
Identita
Identita
Identita
Identita
Identita
Identita
Identita
Identita

Identita

Mária Štvrtecká- hlavný autor

Diplomová práca sa zaoberá identitou človeka v spoločnosti. Opiera sa o myšlienky Zigmunta Baumana, na základe ktorých sa snaží analyzovať súčasnosť a jej vplyv na správanie ľudí. Premenlivosť prítomnej doby výrazne ovplyvňuje identitu človeka. Jeho osobnosť je rozdrobená, v dôsledku čoho, už zastáva len akési roly v spoločnosti, no prostredníctvom ani jednej nie je sám sebou. Človek ako spoločenská bytosť disponuje počas svojho života viacerými maskami (personami), ktoré si nasadzuje, vrství alebo zhadzuje, na základe okolností. Persony sa v práci objavujú vo vrstvách materiálu kladeného na seba, perforácii, kedy sa na povrch dostáva spodný materiál, v transparentných materiáloch, vo vrstvení tlače, resp. vo vrstvení rôznych techník cez seba.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Móda & životný štýl
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Subheroes

Subheroes

Mária Štvrtecká
Tomáš Šetaffy
Golden Section

Golden Section

Mária Štvrtecká
Tomáš Šetaffy
Júlia Sabová
Prejsť na diela